BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Friday, September 4, 2009

TAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG PUASAAllah Ta'ala berfirman :"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kama agar kamu bertaqwa. (Yaitu) dalambeberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka) maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya.Dan berpuasa lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui "(Al-Baqarah: 183-184) Allah berfirman yang ditujukan kepada orang-orang beriman dari umat ini,seraya menyuruh mereka agar berpuasa. iaitu menahan dari makan, minum dan melakukan perkara-perkara lain yang membatalkan puasa dengan niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kerana di dalamnya terdapat penyucian dan pembersihan jiwa, juga menjernihkannya dari fikiran-fikiran yang buruk dan akhlak yang rendah.Allah menyebutkan, di samping mewajibkan atas umat ini, hal yang sama juga telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum mereka. Dari sanalah mereka mendapat teladan. Maka, hendaknya mereka berusaha menjalankan kewajipan ini secara lebih sempurna dibanding dengan apa yang telah merekakerjakan. (Tafsir Ibn Katsir, 11313.)

0 comments: