BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Wednesday, January 20, 2010


Adab Terhadap Al-Qur'an
"Sesungguhnya, Allah dengan kitab ini (al-Qur'an) meninggikan darjat suatu kaum dan menjatuhkan darjat kaum yang lain." (HR. Muslim)
Maksud dari hadits tersebut adalah, barangsiapa yang berpedoman dan mengamalkan isi al-Qur'an, maka Allah akan meninggikan darjatnya, tapi barangsiapa yang tidak beriman kepada al-Qur'an, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan darjatnya. Dalam rangka merebut kemuliaan di sisi Allah, para sahabat Rasul. Saw saling berlumba membaca, mengkhatamkan, dan mengamalkan kandungan Qur'an. Ketika ayat yang berkenaan dengan minuman khamar turun di tengah-tengah mereka, maka kendi-kendi berisi khamr ditumpah, sehingga digambarkan —pada saat itu— parit-parit dipenuhi khamar. Ketika ayat kewajiban menutup aurat (jilbab) turun, para wanita Muslimah saling berlumba untuk memborong kain di pasar-pasar.
Semangat untuk menghiasi diri pribadi dengan warna Qur'an, dilakukan dengan ketekunan mengkhatamkan ayat-ayat suci tersebut. Di antara mereka ada yang mampu mengkhatamkan dalam waktu seminggu, dua minggu, atau sebulan. Bahkan ada di antaranya yang sanggup satu hari khatam.
Maka bila hari ini kita mendengar akhlak dan keistimewaan-keistimewaan mereka yang berhasil mengangkat kecemerlangan Islam, itu tidak lain adalah buah dari kedekatannya dengan al-Qur'an.
Bandingkan dengan ummat yang datang kemudian, terutama diri kita sendiri, berapa lama kita mampu menghafalkan Qur'an. Atau kita tarik yang lebih sederhana lagi, berapa ayat yang sudah kita baca dalam sehari ini? Atau bagaimana sikap kita terhadap garis hidup Rabbul Izzati itu? Masya Allah. Maka wajarlah kalau fikiran kita dan tindakan kita sering diseret-seret terus oleh syaitan. Pantas kalau hari ini kita sangat mudah kagum pada konsep lain yang dibuat oleh manusia.
Hal yang sederhana (dalam menyingkapi Qur'an) di bawah ini, mungkin akan menjadi jalan bagi kecintaan kita terhadapnya.
• Meletakkan al-Qur'an dengan bahagian Al Fatihah di atas.
• Meletakkan al-Qur'an di atas kitab-kitab (buku) yang lain.
• Jangan membawa Al-Qur'an ke negeri musuh Islam. Dikhuatirkan al-Qur'an akan dirosak oleh mereka. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah)
• Jangan berdebat dengan al-Qur'an. (HR. Baihaqi, Ibnu Majah, Al Hakim)
• Seseorang yang sudah menghafal al-Qur'an atau sebahagian ayat-ayatnya, jangan mengatakan, "Saya lupa ayat ini...", tetapi katakanlah, "Saya dilupakan oleh Allah ayat ini..." (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ahmad)
• Empat orang yang masuk kategori dilarang memegang al-Qur'an: Orang junub, orang haid, orang nifas dan orang kafir.
• Jangan melunjurkan kaki ke al-Qur'an atau menyentuhnya dengan kaki. (Abu Nasir)
• Al-Qur'an tidak boleh dibuat bantal atau alas. (HR. Tabrani, Baihaqi)
• Al-Qur'an tidak boleh dilangkahi. (Ibnu Hajar Asqalani)
• Umar senang jika melihat orang yang membaca a-Qur'an memakai baju putih. (Malik)
• Ketika khatam dari tilawah al-Qur'an disunnahkan agar:
1. Memperbanyak takbir dan tahmid
2. Mengumpulkan keluarga dan doa bersama-sama. (Ibnu Najar)
Tulisan dalam rubrik adab ini bersumber dari beberapa kitab antara lain, Shahih Bukari, Shahih Muslim, Sunnan Ibnu Majah, Kifayatul Akhyar, Musnan As-Syafi'i, Muhtashar Sunan Abu dawud, Minhajul Muslim, Ihya Ulumiddin, Minhajul Abidin, Al Adabun Nabawi, Uswah Rasul al Akram dll.
Wallahu a'lam.•

1 comments:

NurHafiz said...

al-Quran merupakan rujukan utama perundangan dunia mahupun akhirat. isi kandungannya merupakan sebuah idea yang syumul lagi mewarnai jiwa yang kusam. aliran ilmunya membasahkan insan yang kehausan pengetahuan. menjaganya bukan senang, namun al-Quran lah bakal menjaga kita di hari akhirat agar dibekal kesenangan. Insya Allah