BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Saturday, July 17, 2010

Wang bukanlah segala-galanya tetapi segala-galanya memerlukan wang. Itulah gambaran tepat mengenai kehidupan sekarang jika manusia melihat hanya dengan mata kasar. Bermula daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah kepada sebesar-besar perkara, perantaraannya adalah wang. Maka, tidak hairan mengapa manusia berlumba-lumba mengejar kemewahan sehingga tidak berasa cukup dengan waktu yang diperuntukkan. Sesiapa yang bijak mengurus kewangan tiadalah masalah kesempitan wang. Namun, harus diingat bahawa setiap rezeki yang Allah kurniakan kepada kita ada juga hak orang lain di atas rezeki tersebut. Maka, wajiblah ditunaikan hak-hak tersebut. Sesungguhnya kurniaan Allah kepada manusia tidak terhitung banyaknya. Kita harus membuka minda bahawa rezeki daripada Rabbul Izzati tidak hanya terhad dalam bentuk wang ringgit semata-mata. Pelbagai nikamt kurniaanNya dapat dilihat dan dirasai andai kita melihat daripada pelbagai sudut dengan mata hati. Seperti yang terdapat dalam Surah Al-Rahman yanng menceritakan begitu banyak tentang nikamt kurniakan Allah sehingga diulang sebanyak 31 kali ayat tersebut

Ädr'Î6sù ÏäIw#uä $yJä3În/u Èb$t/Éjs3è? ÇÊÌÈ

13. maka Yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, Yang kamu hendak dustakan (Wahai umat manusia dan jin)?

Keseluruhan surah ini menceritakan pelabagai nikmat yang dikurniakan kepada hamba-hambaNya. Ayat tersebut diulang supaya manusia bermuhasabah betapa banyak kurniaan Allah kepada kita dan supaya kita sentiasa bersyukur kepadaNya dan melaksanakan amanah kita kepada Allah.

Tetapi apa yang kita lihat fenomena sekarang menggambarkan manusia makin terleka.nauzubillah... ada yang terlalu sibuk mengejar kemewahan sehingga terlupa dengan peringatan Allah dalam surah Jumaat ayat 9 yang berbunyi

$pkšr'¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä #sŒÎ) šÏŠqçR Ío4qn=¢Á=Ï9 `ÏB ÏQöqtƒ ÏpyèßJàfø9$# (#öqyèó$$sù 4n<Î) ̍ø.ÏŒ «!$# (#râsŒur yìøt7ø9$# 4 öNä3Ï9ºsŒ ׎öyz öNä3©9 bÎ) óOçGYä. tbqßJn=÷ès? ÇÒÈ

9. Wahai orang-orang Yang beriman! apabila diserukan azan (bang) untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi (ke masjid) untuk mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang jumaat) dan tinggalkanlah berjual-beli (pada saat itu); Yang demikian adalah baik bagi kamu, jika kamu mengetahui (hakikat Yang sebenarnya),

meskipun di dalam ayat tersebut hanya dinyatakan pada hari Jumaat, namun hal ini perlu dilakukan setiap kali tiba waktu solat.

Kita tidak patut terleka dengan mengatakan setiap masa perlu diisi dengan kerja yang mendatangkan wang kerana kita harus yakin dengan janji Allah iaitu

öqs9ur öNåk¨Xr& (#qãB$s%r& sp1uöq­G9$# Ÿ@ÅgUM}$#ur !$tBur tAÌRé& NÍköŽs9Î) `ÏiB öNÍkÍh5§ (#qè=Ÿ2V{ `ÏB óOÎgÏ%öqsù `ÏBur ÏMøtrB OÎgÎ=ã_ör& 4 öNåk÷]ÏiB ×p¨Bé& ×oyÅÁtFø)B ( ׎ÏVx.ur öNåk÷]ÏiB uä!$y $tB tbqè=yJ÷ètƒ ÇÏÏÈ

66. dan kalau mereka bersungguh-sungguh menegakkan (menjalankan perintah-perintah Allah dalam) Taurat dan Injil dan apa Yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka (Al-Quran), nescaya mereka akan makan (yang mewah) dari atas mereka (langit) dan dari bawah kaki mereka (bumi). di antara mereka ada sepuak Yang adil, dan kebanyakan dari mereka, buruk keji amal perbuatannya.

Kesimpulannya, kita hendaklah berusaha melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan laranganNya, insyaAllah rezeki sentiasa ada untuk kita.ameen...

0 comments: